HCM: 0901 352 865
HN: 024 6258 3903
calibeauty.com.vn

Tuyển dụng

Tuyển dụng

calibeauty.com.vn
Bạn có kinh nghiệm chuyên môn về ngành thẩm mỹ? Bạn đang muốn có được việc làm trong môi trường tốt, có khả năng phát triển?
calibeauty.com.vn
Bạn muốn thử sức mình trong việc quản lý nhân sự của một trung tâm đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp?
calibeauty.com.vn
Bạn yêu thích thẩm mỹ. Bạn muốn đưa đến cho mọi người những thông điệp tuyệt vời nhất về thẩm mỹ bằng khả năng maketing của mình?